เมื่อคนทำงาน ขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ที่พบเจอมา

การดูแลงานวิทยุสื่อสารที่ถูกหลักการทำหน้าที่และเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร

การรับและฟ้องร้องเร่งรีบ เมื่อพบเหตุหรือต้องการความเกื้อหนุนให้แจ้งศูนย์ฯ ที่ขึ้นตรงต่อหรือสัญญาณ ที่สามารถสื่อสารได้ เตรียมรายละเอียดปลีกย่อย (ใคร ทำอะไร ที่ใด เวลาใด ยังไง) ของเหตุเพื่อที่จะได้แจ้งได้ทันที เมื่อแจ้งความแล้วสมควรเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อที่จะได้ฟังการติดต่อประสานงาน รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม เมื่อบอกเหตุแล้วสมควรอธิบายบทสรุปคืบหน้าในการผสานงานเป็นช่วง เมื่อมีผู้แจ้งความแล้วไม่สมควรสอดแทรกเข้าไป สมควรยอมรับฟังอย่างเงียบๆเพื่อที่จะมิให้บังเกิดการทำให้เดือดร้อนและความวุ่นวาย มารยาทและข้อบังคับการใช้วิทยุสื่อสาร ไม่ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ใช้นามเรียกชื่อไม่ดี ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจ ไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ หรือหยาบในงานติดต่อสื่อสาร ไม่แสดงอารมณ์โกรธในงานติดต่อสื่อสาร ขัดขวางการรับให้ข่าวสารอันมีประเด็นฝ่าฝืนต่อข้อบังคับบ้านเมือง มิส่งเสียงเพลงรายการบันเทิงเริงรมย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกประเภท มอบโอกาสสำนักงานที่มีข่าวคราวสําคัญ ฉับพลัน ข้อมูลลำบาก บอกข่าวก่อน ยอมผู้อื่นใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร ห้ามสื่อสารในขณะเมาน้ำเมาหรอคุมสติอารมณ์มิได้ ในกรณีที่มีเรื่องมีราวเร่งรีบประสงค์ส่งแทรกไม่ก็ขัดโอกาสอันควรการแจ้งข่าวควรจะรอจังหวะที่คู่สถานีจบข้อที่สําคัญก่อนแล้วจึงส่ง การใช้และการบํารุง ระวังเครื่องรองรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร การใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารชนิดโทรศัพท์มือถือไม่สมควรอยู่ใต้สายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ตะพานเหล็ก หรือสิ่งกําบังอย่างอื่นที่คือความปั่นป่วนในการใช้ความถี่วิทยุ ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้สังเกตว่าสายอากาศ ไม่ก็สายนําสัญญาณต่อกับขั้วสายอากาศเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่า ขณะที่ส่งออกอากาศไม่น่าจะเพิ่มหรือไม่ก็ลดกําลังส่ง ในการส่งข้อความ หรือไม่ก็คุยแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) ไม่พึงจะส่งนานนมเกินควร

more... »

Fri, April 7 2017 » สินค้าบริการ » Comments Off on การดูแลงานวิทยุสื่อสารที่ถูกหลักการทำหน้าที่และเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร