เมื่อคนทำงาน ขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ สินค้าและบริการ ที่พบเจอมา

ความสามารถของพีแอลซีที่สามารถควบคุมได้

ขนาดของพีแอลซี ขนาดเล็ก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 128 จุด ขนาดกลาง มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 1024 จุด ขนาดใหญ่ มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุตไม่เกิน 4096 จุด ขนาดใหญ่มาก มีจำนวนอินพุต/เอาต์พุต ไม่เกิน 8192 จุด การติดตั้งพีแอลซี ข้อควรพิจารณาก่อนติดตั้งพีแอลซี พื้นที่ในการติดตั้งมีเพียงพอหรือไม่ จะต้องเผื่อไว้ขยายในอนาคตหรือไม่ การซ่อมบำรุงต้องทำได้ง่าย อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรมีผลกระทบกับพีแอลซีหรือไม่ วิธีการป้องกันพีแอลซี จากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมหรือสถานที่ที่ไม่ควรติดตั้งพีแอลซี มีแสงแดดส่องโดยตรง มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0° C หรือสูงกว่า 55° C มีฝุ่น หรือไอเกลือ มีความชื้นมาก มีก๊าซที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือไวไฟ สั่นสะเทือนมาก ตู้ควบคุมสำหรับพีแอลซี ต้องป้องกันไม่ให้พีแอลซีเสียหายจากการใช้งานหรือจากส่วนอื่นๆ เช่น จากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เช่น ความชื้น น้ำมัน ฝุ่นผง ก๊าซที่มีฤทธิ์การกัดกร่อน มีขนาดใหญ่เพียงพอ สะดวกในการเดินสายไฟต่างๆ ควรติดตั้งตู้พีแอลซี ห่างจากแผงควบคุมไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 8 นิ้ว […]

more... »

Thu, October 12 2017 » สินค้า » Comments Off on ความสามารถของพีแอลซีที่สามารถควบคุมได้